Afgelast - Algemene ledenvergadering 2020

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op vrijdag 20 maart bij Hotel van der Valk Apeldoorn gelegen aan de Landgoedlaan 26, 7325 AW te Apeldoorn. Mocht u de ALV willen bijwonen, meldt u dan even aan via secretaris@rvmidgard.nl. De vergadering vangt om 20:00 uur aan en zal rond 21:00 uur afgesloten worden. De agenda zal er als volgt uit zien:  

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Bespreken notulen 2019
  4. Korte terugblik activiteiten 2019
  5. Vooruitblik 2020
  6. Financieel verslag 2019
  7. Aftreden en benoemen penningmeester
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

Mocht u aanvullende agendapunten hebben, dan kunt u die bij uw aanmelding kenbaar maken. Wij hopen op een grote opkomst en tot 20 maart.

Hartelijke groet, 

Het bestuur van Midgard

 

 

 

 

 

Nieuws Overzicht