Informatie jubileumrit

Beste leden,

Omdat Midgard in dit jaar, 2020 inmiddels 30 jaar bestaat hebben we voorgenomen om een ‘jubileum’-rit te organiseren. Eigenlijk is het geen officieel jubileum, maar toch het vermelden en vieren waard vonden we als bestuur. De 30 jarige jubileumrit willen we houden op 31 oktober 2020. De locatie hebben we getracht een beetje centraal te kiezen en wel nabij het Leersumse veld. Op de locatie is er gelegenheid om een prikweitje te maken voor onze dappere viervoeters! Angela Drecker zal ons die middag door het prachtige natuurgebied in het zuid oosten van de Nederlandse provincie Utrecht begeleiden. Het gebied bestaat uit bos, heide en een aantal vennen.

Exacte tijdstippen en dergelijke volgen nog, maar we verwachten tussen 10:00 uur en 11:00 uur te verzamelen, prikwei maken voor de liefhebber, waarna we ons tegoed doen aan een kopje koffie/thee ☕️ en rond 12:00 uur te paard gaan. Halverwege de rit lassen we een tussenstop in om de ergste dorst te lessen. We verwachten uiterlijk rond 16:00 uur weer terug zijn. Na terugkomst is er gelegenheid om de paarden te verzorgen waarna we gezamenlijk ons tegoed doen aan een overheerlijk stamppot buffet. Nadat alle buiken gevuld zijn vertrekken we hopelijk voldaan richting huis. 

Deelname kan worden opgegeven via de secretaris van Midgard. Het @adres om te kunnen inschrijven is secretaris@rvmidgard.nl. Het bedrag voor deelname is € 10,00 euro per persoon en alleen voor leden. 

Natuurlijk hopen we op een grote deelname en last but not least, blije leden en mooi weer!

Hopelijk tot 31 oktober! 

Nieuws Overzicht