Geen contributie voor 2020

Beste leden,

Helaas heeft het coronavirus ons ernstige parten gespeeld in 2020. Vele zijn getroffen door het virus zelfs met een onmiskenbare afloop. De angst, pijn en verdriet, het is al een klein stukje achter ons, maar vergeten gaan we dit nooit meer.  

De impact op het verenigingsleven was groot. De gezellige momenten waar we naar uit konden kijken aan het begin van 2020 werden op 15 maart in een klap uit onze agenda’s geveegd. Zo ook de agenda van Midgard, geen wedstrijden, geen ritten, geen lezingen, niets van dat alles. Zo jammer, maar zo begrijpelijk!

Het bestuur van Midgard heeft daarom besloten om geen contributie voor het jaar 2020 bij haar leden in rekening te brengen. We hopen hiermee de leden tegemoet te komen in het een klein beetje verzachten van de pijn van het moeten missen van de activiteiten in de eerste helft van 2020. En gelukkig is de zon weer gaan schijnen en zijn er vooruitzicht op een aantal activiteiten die we nog mogen en kunnen organiseren in 2020! 

Het bestuur van Midgard kijkt uit om elkaar weer te ontmoeten op een van de activiteiten. Hou de agenda op de site in de gaten. 

Nieuws Overzicht