Algemene Ledenvergadering Midgard 2021

Algemene ledenvergadering Midgard 2021 op 19 maart 2021

Voor leden van Midgard
Starten met een online bijeenkomst via teams om 20:00 uur

 Heb jij goede ideeën of wil je iets betekenen voor de vereniging?
Meld je dan in ieder geval aan voor de ALV 😃

Wij zoeken namelijk met spoed nieuwe bestuursleden!

De agenda voor de ALV is als volgt:

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering ALV 

3. Verslag secretaris

4. Verslag penningmeester

5. Nieuwe bestuursleden

6. Terugkoppeling online bijeenkomst

7. Wat er verder nog ter tafel komt.

8. Afsluiting

 Graag vooraf even aanmelden via secretaris@rvmidgard.nl

Nieuws Overzicht