Bestuursleden gezocht!

Al geruime tijd breekt het bestuur zich het hoofd over de vervulling van bestuursfuncties, die in 2020 en 2021 vacant werden en worden. Het gaat om de functies van penningmeester, algemeen bestuurslid en secretaris. De organisatie van verenigingsactiviteiten en het voortbestaan van Midgard lopen ernstig gevaar als deze functies onbezet blijven. Met ruim 300 leden mag Midgard zich de grootste regionale IJslander-rijvereniging noemen; het kan toch niet zo zijn, dat deze mooie club door desinteresse ter ziele gaat.

Natuurlijk kost zitting nemen in het bestuur tijd, maar er staat ook veel tegenover. Je leert veel andere leden beter kennen en je ontwikkelt jezelf in samenwerking, initiatief en organiseren. Je krijgt mensenkennis en je bepaalt mede het beleid en de agenda van de vereniging. Een zittingsperiode duurt volgens de statuten drie jaar; lijkt je dat erg lang en ben je niet zeker of het bestuur iets voor je is, dan bestaat ook de mogelijkheid om een jaartje mee te draaien, een soort stage te lopen. Overigens staan we ook open voor leden, die als een groep zouden willen deelnemen aan het bestuur, waardoor je het tijdsbeslag kunt delen met elkaar.

Het huidige bestuur bestaat uit leden, voor het grootste deel woonachtig rond of in Apeldoorn. Het zou mooi zijn als het bestuur een afspiegeling zou vormen van de diverse regio’s, die Midgard vormen. Grofweg zijn er vier grote groepen te onderkennen: provincie Utrecht en westelijker, Achterhoek en Twente, Ede-Wageningen en de Veluwe. Vertegenwoordiging van deze regio’s in het bestuur maakt realisatie van evenementen in de regio’s makkelijker en zorgt ook voor een betere binding met de leden.

Kortom: we kunnen niet zonder je!!

 Vraag ons vrijblijvend om meer informatie via secretaris@rvmidgard.nl

Nieuws Overzicht