Bestuursleden gezocht!

Al geruime tijd breekt het bestuur zich het hoofd over de vervulling van bestuursfuncties, die in 2020 en 2021 vacant werden en worden. Het gaat om de functies van penningmeester, algemeen bestuurslid en secretaris. De organisatie van verenigingsactiviteiten en het voortbestaan van Midgard lopen ernstig gevaar als deze functies onbezet blijven. Met ruim 300 leden mag Midgard zich de grootste regionale IJslander-rijvereniging noemen; het kan toch niet zo zijn, dat deze mooie club door desinteresse ter ziele gaat.

Natuurlijk kost zitting nemen in het bestuur tijd, maar er staat ook veel tegenover. Je leert veel andere leden beter kennen en je ontwikkelt jezelf in samenwerking, initiatief en organiseren. Je krijgt mensenkennis en je bepaalt mede het beleid en de agenda van de vereniging. Een zittingsperiode duurt volgens de statuten drie jaar; lijkt je dat erg lang en ben je niet zeker of het bestuur iets voor je is, dan bestaat ook de mogelijkheid om een jaartje mee te draaien, een soort stage te lopen. Overigens staan we ook open voor leden, die als een groep zouden willen deelnemen aan het bestuur, waardoor je het tijdsbeslag kunt delen met elkaar.

Het huidige bestuur bestaat uit leden, voor het grootste deel woonachtig rond of in Apeldoorn. Het zou mooi zijn als het bestuur een afspiegeling zou vormen van de diverse regio’s, die Midgard vormen. Grofweg zijn er vier grote groepen te onderkennen: provincie Utrecht en westelijker, Achterhoek en Twente, Ede-Wageningen en de Veluwe. Vertegenwoordiging van deze regio’s in het bestuur maakt realisatie van evenementen in de regio’s makkelijker en zorgt ook voor een betere binding met de leden.

Kortom: we kunnen niet zonder je!!

 Vraag ons vrijblijvend om meer informatie via secretaris@rvmidgard.nl

Fokkerij avonden

Dit winterseizoen organiseert Midgard een drietal fokkerij-bijeenkomsten; de eerste vond plaats op 21 januari 2021 en werd verzorgd door Ingrid Weijers. De volgende twee lezingen vinden plaats op de donderdagavonden 4 en 25 maart 2021 en beginnen om 20.00u. Omdat in deze coronatijd lijfelijk samenkomen niet zo handig is, kun je de lezingen langs digitale weg volgen. 

Op 4 maart zal  Henk Peterse de lezing verzorgen. Henk is fokkerij-jurylid, verdienstelijk fokker, gepassioneerd fotograaf en gemoedelijke koffiedrinker. 

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

- rol van de fokstandaard;
- welke eisen stel je aan het exterieur van ouderdieren;
- hoe ondersteunt WorldFengur je in de te maken keuzes;
- hoe kom je tot de keuze van een hengst;
- etc., etc.

Op de tweede avond ( 25 maart ) neemt Arjen Heerema het voortouw. Arjen vormt samen met Sjaak Smeeing en Peter Donderwinkel stal Nyttland, die bekend staat om zijn hoogwaardige fokproducten. Daarnaast is Arjen ook op andere fronten actief binnen het NSIJP, o.a. als chef de mission van de Nederlandse equipe tijdens de wereldkampioenschappen van 2019.

Vanuit zijn jarenlange ervaring binnen de eigen stal zal de focus tijdens zijn lezing o.a. liggen op:

- het belang van de merrie;
- welke eigenschappen zoek je in een fokmerrie;
- waardering van sport- en keuringsresultaten;
- hoe kom je tot de keuze van een hengst;
- etc., etc.  

Er is gelegenheid tot het vooraf stellen van vragen, die de inleiders zo mogelijk zullen behandelen. Ook tijdens de pauze van de inleiding kun je nog vragen stellen. Er is een maximum gesteld aan het aantal deelnemers, waarbij Midgard-leden voorrang krijgen. Aanmelden kan tot 1 maart 2021 door het sturen van een mailtje naar: secretaris@rvmidgard.nl. Geef daarbij aan of je voor één of beide lezingen opteert. Tot slot: er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Contributie 2019

Beste leden,

Voor 2020 is er vanwege het niet door kunnen gaan van de geplande evenementen geen contributie voor 2020 in rekening gebracht. Alleen is nog niet door ieder lid de contributie van 2019 voldaan. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om na te gaan of de contributie voor 2019 is voldaan? Mocht dit niet het geval zijn kunt u altijd contact opnemen met penningmeester@rvmidgard.nl. Wellicht is de factuur niet goed aangekomen door een onjuist mailadres welke bij midgard bekend is in het beheersysteem.

Veel dank!

Fokkerij 😃

In de agenda van Midgard staan voor het winterseizoen drie bijeenkomsten gepland rond fokkerij. Door de ontwikkelingen met betrekking tot corona is het niet mogelijk om deze bijeenkomsten in levende lijve bij te wonen. De eerste bijeenkomst was op 11 december 2020 en is gesneuveld in het corona-geweld. 

De digitale snelweg biedt echter uitkomst: in de vorm van een digitale meet and greet kun je op 

donderdag 21 januari 2021

vanaf 20.00 u. je licht opsteken over belangrijke en praktische aspecten van fokkerij met IJslanders.

De inleiding wordt verzorgd door

Ingrid Weijers,  

in het verleden stamboeksecretaris en een verdienstelijk fokker ( stalnaam Lálendi ). 

Een breed scala aan onderwerpen zal aan bod komen, o.a.:

- Welke informatie kun je uit Worldfengur halen?
- Hoe belangrijk is de rol van de merrie?
- Op welke argumenten kies je een hengst?
- Kun je afgaan op de virtuele koppeling in WF?
- Etc.etc…..

Er is gelegenheid tot het vooraf stellen van vragen, die door de inleider zo mogelijk behandeld worden. Tijdens de inleiding kun je ook vragen stellen en om de zaak beheersbaar te houden is er een maximum gesteld aan het aantal deelnemende Midgard-leden. Wacht daarom niet te lang met aanmelden. Aanmelden kan via secretaris@rvmidgard.nl of via de link in deze facebookpagina.

 

Voor februari en maart staan ook twee dezelfde evenementen gepland; hiervoor is de medewerking toegezegd door Arjen Heerema ( stalnaam Nyttland) en Henk Peterse ( fokkerij-jurylid en stalnaam Hinriksstödum). Aankondiging van de exacte data volgt nog.

Jubileumrit gaat niet door vanwege aangescherpte maatregelen samenhangend met Corona virus

🥺🥺🥺

Hoe jammer, balen, treurig dit bericht ook is, maar vanwege de zwaar aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus fors in te perken, hebben we als bestuur ook voor de jubileumrit het besluit genomen deze rit geen doorgang te geven. 

Het kabinet heeft erop gehamerd om “bewegingen en verplaatsingen” van personen alleen door te laten gaan als deze strikt noodzakelijk zijn. Het reizen om te kunnen deelnemen aan een jubileumrit van Midgard valt daar helaas niet onder. Neen, alle gekheid op een stokje, we kunnen niet anders dan deze maatregelen respecteren! Het gaat immers om een ieder zijn of haar gezondheid.

 

Deelnemers die zich hebben ingeschreven en hebben betaald zullen het inschrijfgeld terug gestort krijgen.

 

 

Najaarswedstrijd gaat niet door!

Balen, balen, balen, maar door de heden avond aangescherpte maatregelen om het coronavirus in te dammen kunnen we helaas niet anders dan de wedstrijd van 17 oktober annuleren. Een ieders gezondheid komt nog steeds op nummer 1 en die zouden we onder geen beding risico willen laten lopen. We hopen op jullie begrip. Ook wij hopen op betere tijden. 

Overlijden Marianne Koitek

Het bestuur bereikte het droevige bericht dat ons lid Marianne Koitek is overleden. We herinneren ons Marianne als een enthousiaste amazone met een ruim hart voor mensen en dieren. We wensen haar partner Jeroen en familie veel sterkte toe.

Geen contributie voor 2020

Beste leden,

Helaas heeft het coronavirus ons ernstige parten gespeeld in 2020. Vele zijn getroffen door het virus zelfs met een onmiskenbare afloop. De angst, pijn en verdriet, het is al een klein stukje achter ons, maar vergeten gaan we dit nooit meer.  

De impact op het verenigingsleven was groot. De gezellige momenten waar we naar uit konden kijken aan het begin van 2020 werden op 15 maart in een klap uit onze agenda’s geveegd. Zo ook de agenda van Midgard, geen wedstrijden, geen ritten, geen lezingen, niets van dat alles. Zo jammer, maar zo begrijpelijk!

Het bestuur van Midgard heeft daarom besloten om geen contributie voor het jaar 2020 bij haar leden in rekening te brengen. We hopen hiermee de leden tegemoet te komen in het een klein beetje verzachten van de pijn van het moeten missen van de activiteiten in de eerste helft van 2020. En gelukkig is de zon weer gaan schijnen en zijn er vooruitzicht op een aantal activiteiten die we nog mogen en kunnen organiseren in 2020! 

Het bestuur van Midgard kijkt uit om elkaar weer te ontmoeten op een van de activiteiten. Hou de agenda op de site in de gaten. 

Informatie jubileumrit

Beste leden,

Omdat Midgard in dit jaar, 2020 inmiddels 30 jaar bestaat hebben we voorgenomen om een ‘jubileum’-rit te organiseren. Eigenlijk is het geen officieel jubileum, maar toch het vermelden en vieren waard vonden we als bestuur. De 30 jarige jubileumrit willen we houden op 31 oktober 2020. De locatie hebben we getracht een beetje centraal te kiezen en wel nabij het Leersumse veld. Op de locatie is er gelegenheid om een prikweitje te maken voor onze dappere viervoeters! Angela Drecker zal ons die middag door het prachtige natuurgebied in het zuid oosten van de Nederlandse provincie Utrecht begeleiden. Het gebied bestaat uit bos, heide en een aantal vennen.

Exacte tijdstippen en dergelijke volgen nog, maar we verwachten tussen 10:00 uur en 11:00 uur te verzamelen, prikwei maken voor de liefhebber, waarna we ons tegoed doen aan een kopje koffie/thee ☕️ en rond 12:00 uur te paard gaan. Halverwege de rit lassen we een tussenstop in om de ergste dorst te lessen. We verwachten uiterlijk rond 16:00 uur weer terug zijn. Na terugkomst is er gelegenheid om de paarden te verzorgen waarna we gezamenlijk ons tegoed doen aan een overheerlijk stamppot buffet. Nadat alle buiken gevuld zijn vertrekken we hopelijk voldaan richting huis. 

Deelname kan worden opgegeven via de secretaris van Midgard. Het @adres om te kunnen inschrijven is secretaris@rvmidgard.nl. Het bedrag voor deelname is € 10,00 euro per persoon en alleen voor leden. 

Natuurlijk hopen we op een grote deelname en last but not least, blije leden en mooi weer!

Hopelijk tot 31 oktober! 

Afgelast - Algemene ledenvergadering 2020

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op vrijdag 20 maart bij Hotel van der Valk Apeldoorn gelegen aan de Landgoedlaan 26, 7325 AW te Apeldoorn. Mocht u de ALV willen bijwonen, meldt u dan even aan via secretaris@rvmidgard.nl. De vergadering vangt om 20:00 uur aan en zal rond 21:00 uur afgesloten worden. De agenda zal er als volgt uit zien:  

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Bespreken notulen 2019
  4. Korte terugblik activiteiten 2019
  5. Vooruitblik 2020
  6. Financieel verslag 2019
  7. Aftreden en benoemen penningmeester
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

Mocht u aanvullende agendapunten hebben, dan kunt u die bij uw aanmelding kenbaar maken. Wij hopen op een grote opkomst en tot 20 maart.

Hartelijke groet, 

Het bestuur van Midgard

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2019

Beste Leden,

In de bijlage het jaarverslag van 2019.

We hopen jullie hiermee een beetje een inzicht te hebben gegeven in het reilen en zeilen van de Midgard activiteiten.

Mochten er vragen zijn, stel deze gerust via secretaris@rvmidgard.nl

Hartelijke groet,

Het bestuur van Midgard

Lees meer

Bestuursvacature - Penningmeester

De vacature voor penningmeester is opengesteld.

Marleen Grobbee heeft aangegeven de bestuursfunctie als penningmeester per direct te willen beëindigen en stelt zich ook niet meer beschikbaar. Binnen het bestuur heet Mirjam aangegeven haar taken te willen overnemen, maar mochten u ook interesse hebben in deze functie, meld u dan aan bij secretaris@rvmidgard.nl

Tijdens de ALV van 2020 zal de nieuwe penningmeester middels stemmen door de aanwezige leden worden verkozen.  

Berichtje van de voorzitter

Beste bezoeker! 

Hartelijk welkom op onze nieuwe volledig beschermde en AVG bestendige website van Midgard, rijvereniging voor het IJslandse paard! En we hopen jullie via deze site beter op de hoogte te kunnen houden, maar ook dat jullie ons beter weten te vinden, om van alles wat ons, IJslander liefhebbers, bezig houdt. Van wedstrijden tot ritten, van vergaderingen tot lezingen, cursussen en clinics ook die verzorgd worden door onze leden, kunt u eenvoudig terug vinden, daar gaan wij zeker ons best voor doen. 

Nu de oerkreten van de herten in het bos minder worden en de blaadjes zo mooi verkleuren en van de bomen vallen, gaan we ons gereed maken voor de herfstbladerenrit in de buurt van Epe. En ik kan u verzekeren dat de innerlijke mens zeker niet vergeten wordt! 

Via deze weg wil ik u allen veel plezier wensen met het bezoeken van de website! Tot gauw op een van de activiteiten.

Vriendelijke groet namens de voorzitter Jos Grobbee

 

WELKOM 300ste LID - LEDEN ;)

JOEPIEDEPOEPIE!       Met groot plezier maken wij bekend dat we als vereniging veel steun mogen ervaren van een ieder die Midgard een warm hart toedragen! En wat een feest, op 12 oktober mocht de vereniging maar liefst 2 nieuwe leden verwelkomen! Lucienne en Jannie gaven aan graag onze vereniging te steunen! 

Door deze aanvulling aan het ledenaantal hebben we de grens van 300 leden overschreden! Maar wie was nu het eerste met inschrijven? Eigenlijk gaven zij zich beide op het zelfde moment op! Om dit heugelijke feit niet zomaar voorbij te laten gaan krijgen zij beide het lidmaatschap voor 2019 gratis en zullen zij beide nog welkom-presentje ontvangen! Dames, hou de postbode in de gaten en nogmaals welkom dat ook jullie, samen met alle andere leden Midgard een warm hart toedragen! 

Lees meer

Wist je dat over IJsland

Wist je dat in de chocolade paaseieren IJslandse wijsheden zijn verstopt? En dat er tijdens het gezamenlijk bijeen zijn met de Pasen deze IJslandse wijsheden door een ieder voorgelezen worden? En je raad het natuurlijk al, dat die IJslanders echt niet gek zijn dat wisten we allang! 

Mocht je een keer met Pasen in IJsland zijn, dan weet je dat in ieder chocolade paasei er een briefje met een IJslandse wijsheid in verstopt zit! We geven je nu al op een briefje, dat door dit 'wist je dat-je' het  nog lastiger kiezen wordt     

Club kleding

Ook Midgard heeft clubkleding! De clubkleding heeft als basis een donkerblauwe kleur met op de achterzijde, hoe kan het anders, een in wit afgedrukte töltende IJslander! Er zijn zowel heerlijke truien als chique vesten. 

 

Lees meer

Een nieuwe website voor Midgard

Het maken van een website voor een vereniging is moeilijk. Gelukkig hebben we een partij gevonden die jarenlange ervaring en kennis in het maken van websites voor verenigingen. Deze partij heet AllUnited. Zij maken het juist makkelijk voor verenigingen en hebben de weg naar een website voor ons uitgestippeld.

Lees meer