Gatsie! Wat naar om 2020 af te sluiten gezien de situatie waarin we ons allen bevinden. Wie had gedacht dat de hele wereld bevolking mondkapjes zou dragen, de eenzaamheid nog groter is dan dat die al was, mensen alleen het leven uit stappen, ondernemingen die het vreselijk zwaar hebben, de KLM een enorme financiële injectie heeft moeten krijgen en dat het samen vieren van kerst met familie en/of vrienden niet mogelijk was? Als ik deze voorspelling begin 2020 gegeven zou hebben, zou een ieder mij voor gek verklaard hebben. Men had gezegd, die is rijp voor opname. Maar hoe werkelijk is het! Bizar! Vind het nog steeds onwerkelijk wat er allemaal gebeurd.
Hoe mis ik het samen kunnen zijn met familie, vrienden, dierbaren, de omhelzingen en dikke knuffels die niet gegeven kunnen worden als die zo nodig zijn. Even een arm om iemands schouder is niet meer mogelijk wanneer diegene niet uit het ‘eigen huishouden’ komt. Tja, blijft moeilijk. En hoe donker blijven de wolken die boven ons volkje drijven. Ziekenhuizen die de deuren even moeten sluiten om de zorgverleners ‘een beetje lucht te geven’. Reguliere zorg die geen doorgang kan vinden, zelfs urgente operaties worden uitgesteld tot nader bericht. Het zal je maar overkomen. Maar gelukkig is er misschien wel een heel klein lichtpuntje aan de horizon wat heel voorzichtig schijnt. Want ook Nederland geeft haar bevolking de mogelijkheid om zich te vaccineren ter bescherming tegen het virus. Wel volgens een vooraf bepaalde rangorde en of het vaccin de bescherming biedt die wordt verklaard door de geleerden is een van de vele vragen waarop we antwoord krijgen gelang de tijd verstrijkt.
En hoe missen wij jullie! Het steeds maar hebben moeten mededelen dat een evenementje weer niet door kon gaan omdat groepsvorming sterk afgeraden werd door de regering om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden. Helaas ten spijt gezien de hoge aantallen van ziekenhuisopname vandaag de dag. We hopen zo dat 2021 een ander jaar mag worden en dat de geplande evenementen als de voorjaars- en najaarswedstrijd, puzzel- en bosritten toch door kunnen gaan. En ook hopen we het 30 jarig jubileum van Midgard alsnog, enigszins verlaat, met jullie te vieren. Mochten er leden zijn die zich als vrijwilliger bij een evenement wensen in te zetten, meld je dan aan! Je bent meer dan welkom! Onderaan deze nieuwsbrief nogmaals een verzoekje vanuit onze kant. Laten we verdere afspreken dat we jullie via de site rvmidgard.nl zo goed mogelijk proberen te informeren over het wel en wee van de evenementen en andere activiteiten.
Ondanks alles wil ik toch graag gebruik maken van de mogelijkheid om via deze korte nieuwsbrief jullie namens het bestuur van Midgard een fijne en veilige jaarwisseling te wensen. Geniet van dat wat wel kan. Op naar een veel beter 2021!
Rest mij een ieder voor 2021 meer dan alle goeds toe te wensen en bovenal heel veel gezondheid!
STAY SAFE!
Namens het bestuur van Midgard, Jos Grobbee
 
 Agenda lijst
Midgard


 
Afdrukdatum: 30-12-2020

Januari 2021


Do 21-1
ONLINE BIJEENKOMST FOKKERIJ IJSLANDERS (21-1 t/m 21-1) (20:00 - 21:30)In de agenda van Midgard staan voor het winterseizoen drie bijeenkomsten gepland rond fokkerij. Door de ontwikkelingen met betrekking tot corona is het niet mogelijk om deze bijeenkomsten in levende lijve bij te wonen. De eerste bijeenkomst was op 11 december gepland, maar vanwege het corona geweld kon deze fysiek geen doorgang vinden. Maar we doen een nieuwe poging en wel via de digitale snelweg 😃 en wel op donderdag 21 januari 2021. Zie voor meer info onder het kopje nieuws - fokkerij 😃 Bij interesse kunt u zich opgeven via secretaris@rvmidgard.nlEmail


Maart 2021


Vr 19-3
ALV 2020


April 2021


Za 17-4
VOORJAARSWEDSTRIJD TE LIEREN (17-4 t/m 17-4)Nadere informatie volgt! 


Juni 2021


Za 26-6
KLEINE TUSSENDOOR WEDSTRIJD (26-6 t/m 26-6)Nadere informatie volgt.


September 2021


Za 4-9
NAJAARSWEDSTRIJD (4-9 t/m 4-9)Nadere informatie volgt!


Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: http://www.rvmidgard.nl/index.php?page=_newsbrief:6:

facebook Midgard Rijvereniging

Midgard Rijvereniging

Een op de valreep nieuwsbrief - december 2020

 
 

Beste ,

Gatsie! Wat naar om 2020 af te sluiten gezien de situatie waarin we ons allen bevinden. Wie had gedacht dat de hele wereld bevolking mondkapjes zou dragen, de eenzaamheid nog groter is dan dat die al was, mensen alleen het leven uit stappen, ondernemingen die het vreselijk zwaar hebben, de KLM een enorme financiële injectie heeft moeten krijgen en dat het samen vieren van kerst met familie en/of vrienden niet mogelijk was? Als ik deze voorspelling begin 2020 gegeven zou hebben, zou een ieder mij voor gek verklaard hebben. Men had gezegd, die is rijp voor opname. Maar hoe werkelijk is het! Bizar! Vind het nog steeds onwerkelijk wat er allemaal gebeurd.

Hoe mis ik het samen kunnen zijn met familie, vrienden, dierbaren, de omhelzingen en dikke knuffels die niet gegeven kunnen worden als die zo nodig zijn. Even een arm om iemands schouder is niet meer mogelijk wanneer diegene niet uit het ‘eigen huishouden’ komt. Tja, blijft moeilijk. En hoe donker blijven de wolken die boven ons volkje drijven. Ziekenhuizen die de deuren even moeten sluiten om de zorgverleners ‘een beetje lucht te geven’. Reguliere zorg die geen doorgang kan vinden, zelfs urgente operaties worden uitgesteld tot nader bericht. Het zal je maar overkomen. Maar gelukkig is er misschien wel een heel klein lichtpuntje aan de horizon wat heel voorzichtig schijnt. Want ook Nederland geeft haar bevolking de mogelijkheid om zich te vaccineren ter bescherming tegen het virus. Wel volgens een vooraf bepaalde rangorde en of het vaccin de bescherming biedt die wordt verklaard door de geleerden is een van de vele vragen waarop we antwoord krijgen gelang de tijd verstrijkt.

En hoe missen wij jullie! Het steeds maar hebben moeten mededelen dat een evenementje weer niet door kon gaan omdat groepsvorming sterk afgeraden werd door de regering om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden. Helaas ten spijt gezien de hoge aantallen van ziekenhuisopname vandaag de dag. We hopen zo dat 2021 een ander jaar mag worden en dat de geplande evenementen als de voorjaars- en najaarswedstrijd, puzzel- en bosritten toch door kunnen gaan. En ook hopen we het 30 jarig jubileum van Midgard alsnog, enigszins verlaat, met jullie te vieren. Mochten er leden zijn die zich als vrijwilliger bij een evenement wensen in te zetten, meld je dan aan! Je bent meer dan welkom! Onderaan deze nieuwsbrief nogmaals een verzoekje vanuit onze kant. Laten we verdere afspreken dat we jullie via de site rvmidgard.nl zo goed mogelijk proberen te informeren over het wel en wee van de evenementen en andere activiteiten.

Ondanks alles wil ik toch graag gebruik maken van de mogelijkheid om via deze korte nieuwsbrief jullie namens het bestuur van Midgard een fijne en veilige jaarwisseling te wensen. Geniet van dat wat wel kan. Op naar een veel beter 2021!

Rest mij een ieder voor 2021 meer dan alle goeds toe te wensen en bovenal heel veel gezondheid!

STAY SAFE!

Namens het bestuur van Midgard, Jos Grobbee

 

 

Agenda lijst Midgard
  Afdrukdatum: 30-12-2020

Januari 2021
Do 21-1 ONLINE BIJEENKOMST FOKKERIJ IJSLANDERS (21-1 t/m 21-1) (20:00 - 21:30)
In de agenda van Midgard staan voor het winterseizoen drie bijeenkomsten gepland rond fokkerij. Door de ontwikkelingen met betrekking tot corona is het niet mogelijk om deze bijeenkomsten in levende lijve bij te wonen. De eerste bijeenkomst was op 11 december gepland, maar vanwege het corona geweld kon deze fysiek geen doorgang vinden. Maar we doen een nieuwe poging en wel via de digitale snelweg 😃 en wel op donderdag 21 januari 2021. Zie voor meer info onder het kopje nieuws - fokkerij 😃 Bij interesse kunt u zich opgeven via secretaris@rvmidgard.nl
Email
Maart 2021
Vr 19-3 ALV 2020
April 2021
Za 17-4 VOORJAARSWEDSTRIJD TE LIEREN (17-4 t/m 17-4)
Nadere informatie volgt! 
Juni 2021
Za 26-6 KLEINE TUSSENDOOR WEDSTRIJD (26-6 t/m 26-6)
Nadere informatie volgt.
September 2021
Za 4-9 NAJAARSWEDSTRIJD (4-9 t/m 4-9)
Nadere informatie volgt!
 

Van het bestuur

 

Fokkerij 😃

Donderdag 24 december

In de agenda van Midgard staan voor het winterseizoen drie bijeenkomsten gepland rond fokkerij. Door de ontwikkelingen met betrekking tot corona is het niet mogelijk om deze bijeenkomsten in levende lijve bij te wonen. De eerste bijeenkomst was op 11 december 2020 en is gesneuveld in het corona-geweld.  De digitale snelweg biedt echter uitkomst: in de vorm van een digitale meet and greet kun je op  donderdag 21 januari 2021 vanaf 20.00 u. je licht opsteken over belangrijke en praktische aspecten van fokkerij met IJslanders. De inleiding wordt verzorgd door Ingrid Weijers,   in het verleden stamboeksecretaris en een verdienstelijk fokker ( stalnaam Lálendi ).  Een breed scala aan onderwerpen zal aan bod komen, o.a.: - Welke informatie kun je uit Worldfengur halen? - Hoe belangrijk is de rol van de merrie? - Op welke argumenten kies je een hengst? - Kun je afgaan op de virtuele koppeling in WF? - Etc.etc….. Er is gelegenheid tot het vooraf stellen van vragen, die door de inleider zo mogelijk behandeld worden. Tijdens de inleiding kun je ook vragen stellen en om de zaak beheersbaar te houden is er een maximum gesteld aan het aantal deelnemende Midgard-leden. Wacht daarom niet te lang met aanmelden. Aanmelden kan via secretaris@rvmidgard.nl of via de link in deze facebookpagina.   Voor februari en maart staan ook twee dezelfde evenementen gepland; hiervoor is de medewerking toegezegd door Arjen Heerema ( stalnaam Nyttland) en Henk Peterse ( fokkerij-jurylid en stalnaam Hinriksstödum). Aankondiging van de exacte data volgt nog.

Activiteitenverslagen

 

Contributie 2019

Woensdag 30 december

Beste leden, Voor 2020 is er vanwege het niet door kunnen gaan van de geplande evenementen geen contributie voor 2020 in rekening gebracht. Alleen is nog niet door ieder lid de contributie van 2019 voldaan. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om na te gaan of de contributie voor 2019 is voldaan? Mocht dit niet het geval zijn kunt u altijd contact opnemen met penningmeester@rvmidgard.nl. Wellicht is de factuur niet goed aangekomen door een onjuist mailadres welke bij midgard bekend is in het beheersysteem. Veel dank!
 

Uitgelicht

Dinsdag 26 januari

HOEZO CRISIS? ZO ZIT MIJN HAAR ELKE DAG!  
 
   
   
 

© Copyright 2023 Midgard Rijvereniging | Powered by AllUnited

AllUnited logo