Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
 
Contact bij noodgevallen
In geval van een ongeval of een calamiteit is het noodzakelijk dat wij iemand kunnen bereiken. Vul hieronder een telefoonnummer
in dat in een dergelijk geval gebeld kan worden.
Vrijwilligers
Midgard is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we onze vereniging nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
Mogen wij jou hiervoor benaderen?
 
Ben je jonger dan 18 jaar?
Om lid te kunnen worden als jeugdlid hebben wij expliciet akkoord van je ouder/voogd nodig.
Vul hier het e-mailadres in van je ouder/voogd zodat wij contact op kunnen nemen.
Automatische incasso machtiging
IBAN nr.
BIC
T.n.v.
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening in jpg format (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking