Agenda

16
okt

Puzzelrit

Toon volledige agenda
Foto's wedstrijd 26-06-2021
Nieuws

Foto's gemaakt door Sophie Sanders en Zilla Overmans

Lees meer
Bestuursleden gezocht!
Nieuws

Al geruime tijd breekt het bestuur zich het hoofd over de vervulling van bestuursfuncties, die in 2020 en 2021 vacant werden en worden. Het gaat om de functies van penningmeester, algemeen bestuurslid en secretaris. De organisatie van verenigingsactiviteiten en het voortbestaan van Midgard lopen ernstig gevaar als deze functies onbezet blijven. Met ruim 300 leden mag Midgard zich de grootste regionale IJslander-rijvereniging noemen; het kan toch niet zo zijn, dat deze mooie club door desinteresse ter ziele gaat.

Natuurlijk kost zitting nemen in het bestuur tijd, maar er staat ook veel tegenover. Je leert veel andere leden beter kennen en je ontwikkelt jezelf in samenwerking, initiatief en organiseren. Je krijgt mensenkennis en je bepaalt mede het beleid en de agenda van de vereniging. Een zittingsperiode duurt volgens de statuten drie jaar; lijkt je dat erg lang en ben je niet zeker of het bestuur iets voor je is, dan bestaat ook de mogelijkheid om een jaartje mee te draaien, een soort stage te lopen. Overigens staan we ook open voor leden, die als een groep zouden willen deelnemen aan het bestuur, waardoor je het tijdsbeslag kunt delen met elkaar.

Het huidige bestuur bestaat uit leden, voor het grootste deel woonachtig rond of in Apeldoorn. Het zou mooi zijn als het bestuur een afspiegeling zou vormen van de diverse regio’s, die Midgard vormen. Grofweg zijn er vier grote groepen te onderkennen: provincie Utrecht en westelijker, Achterhoek en Twente, Ede-Wageningen en de Veluwe. Vertegenwoordiging van deze regio’s in het bestuur maakt realisatie van evenementen in de regio’s makkelijker en zorgt ook voor een betere binding met de leden.

Kortom: we kunnen niet zonder je!!

 Vraag ons vrijblijvend om meer informatie via secretaris@rvmidgard.nl

Lees meer
Fokkerij avonden
Nieuws

Dit winterseizoen organiseert Midgard een drietal fokkerij-bijeenkomsten; de eerste vond plaats op 21 januari 2021 en werd verzorgd door Ingrid Weijers. De volgende twee lezingen vinden plaats op de donderdagavonden 4 en 25 maart 2021 en beginnen om 20.00u. Omdat in deze coronatijd lijfelijk samenkomen niet zo handig is, kun je de lezingen langs digitale weg volgen. 

Op 4 maart zal  Henk Peterse de lezing verzorgen. Henk is fokkerij-jurylid, verdienstelijk fokker, gepassioneerd fotograaf en gemoedelijke koffiedrinker. 

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

- rol van de fokstandaard;
- welke eisen stel je aan het exterieur van ouderdieren;
- hoe ondersteunt WorldFengur je in de te maken keuzes;
- hoe kom je tot de keuze van een hengst;
- etc., etc.

Op de tweede avond ( 25 maart ) neemt Arjen Heerema het voortouw. Arjen vormt samen met Sjaak Smeeing en Peter Donderwinkel stal Nyttland, die bekend staat om zijn hoogwaardige fokproducten. Daarnaast is Arjen ook op andere fronten actief binnen het NSIJP, o.a. als chef de mission van de Nederlandse equipe tijdens de wereldkampioenschappen van 2019.

Vanuit zijn jarenlange ervaring binnen de eigen stal zal de focus tijdens zijn lezing o.a. liggen op:

- het belang van de merrie;
- welke eigenschappen zoek je in een fokmerrie;
- waardering van sport- en keuringsresultaten;
- hoe kom je tot de keuze van een hengst;
- etc., etc.  

Er is gelegenheid tot het vooraf stellen van vragen, die de inleiders zo mogelijk zullen behandelen. Ook tijdens de pauze van de inleiding kun je nog vragen stellen. Er is een maximum gesteld aan het aantal deelnemers, waarbij Midgard-leden voorrang krijgen. Aanmelden kan tot 1 maart 2021 door het sturen van een mailtje naar: secretaris@rvmidgard.nl. Geef daarbij aan of je voor één of beide lezingen opteert. Tot slot: er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Lees meer
Contributie 2019
Nieuws

Beste leden,

Voor 2020 is er vanwege het niet door kunnen gaan van de geplande evenementen geen contributie voor 2020 in rekening gebracht. Alleen is nog niet door ieder lid de contributie van 2019 voldaan. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om na te gaan of de contributie voor 2019 is voldaan? Mocht dit niet het geval zijn kunt u altijd contact opnemen met penningmeester@rvmidgard.nl. Wellicht is de factuur niet goed aangekomen door een onjuist mailadres welke bij midgard bekend is in het beheersysteem.

Veel dank!

Lees meer
Fokkerij 😃
Nieuws

In de agenda van Midgard staan voor het winterseizoen drie bijeenkomsten gepland rond fokkerij. Door de ontwikkelingen met betrekking tot corona is het niet mogelijk om deze bijeenkomsten in levende lijve bij te wonen. De eerste bijeenkomst was op 11 december 2020 en is gesneuveld in het corona-geweld. 

De digitale snelweg biedt echter uitkomst: in de vorm van een digitale meet and greet kun je op 

donderdag 21 januari 2021

vanaf 20.00 u. je licht opsteken over belangrijke en praktische aspecten van fokkerij met IJslanders.

De inleiding wordt verzorgd door

Ingrid Weijers,  

in het verleden stamboeksecretaris en een verdienstelijk fokker ( stalnaam Lálendi ). 

Een breed scala aan onderwerpen zal aan bod komen, o.a.:

- Welke informatie kun je uit Worldfengur halen?
- Hoe belangrijk is de rol van de merrie?
- Op welke argumenten kies je een hengst?
- Kun je afgaan op de virtuele koppeling in WF?
- Etc.etc…..

Er is gelegenheid tot het vooraf stellen van vragen, die door de inleider zo mogelijk behandeld worden. Tijdens de inleiding kun je ook vragen stellen en om de zaak beheersbaar te houden is er een maximum gesteld aan het aantal deelnemende Midgard-leden. Wacht daarom niet te lang met aanmelden. Aanmelden kan via secretaris@rvmidgard.nl of via de link in deze facebookpagina.

 

Voor februari en maart staan ook twee dezelfde evenementen gepland; hiervoor is de medewerking toegezegd door Arjen Heerema ( stalnaam Nyttland) en Henk Peterse ( fokkerij-jurylid en stalnaam Hinriksstödum). Aankondiging van de exacte data volgt nog.

Lees meer
Jubileumrit gaat niet door vanwege aangescherpte maatregelen samenhangend met Corona virus
Nieuws

🥺🥺🥺

Hoe jammer, balen, treurig dit bericht ook is, maar vanwege de zwaar aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus fors in te perken, hebben we als bestuur ook voor de jubileumrit het besluit genomen deze rit geen doorgang te geven. 

Het kabinet heeft erop gehamerd om “bewegingen en verplaatsingen” van personen alleen door te laten gaan als deze strikt noodzakelijk zijn. Het reizen om te kunnen deelnemen aan een jubileumrit van Midgard valt daar helaas niet onder. Neen, alle gekheid op een stokje, we kunnen niet anders dan deze maatregelen respecteren! Het gaat immers om een ieder zijn of haar gezondheid.

 

Deelnemers die zich hebben ingeschreven en hebben betaald zullen het inschrijfgeld terug gestort krijgen.

 

 

Lees meer
Najaarswedstrijd gaat niet door!
Nieuws

Balen, balen, balen, maar door de heden avond aangescherpte maatregelen om het coronavirus in te dammen kunnen we helaas niet anders dan de wedstrijd van 17 oktober annuleren. Een ieders gezondheid komt nog steeds op nummer 1 en die zouden we onder geen beding risico willen laten lopen. We hopen op jullie begrip. Ook wij hopen op betere tijden. 

Lees meer
Overlijden Marianne Koitek
Nieuws

Het bestuur bereikte het droevige bericht dat ons lid Marianne Koitek is overleden. We herinneren ons Marianne als een enthousiaste amazone met een ruim hart voor mensen en dieren. We wensen haar partner Jeroen en familie veel sterkte toe.

Lees meer
Geen contributie voor 2020
Nieuws

Beste leden,

Helaas heeft het coronavirus ons ernstige parten gespeeld in 2020. Vele zijn getroffen door het virus zelfs met een onmiskenbare afloop. De angst, pijn en verdriet, het is al een klein stukje achter ons, maar vergeten gaan we dit nooit meer.  

De impact op het verenigingsleven was groot. De gezellige momenten waar we naar uit konden kijken aan het begin van 2020 werden op 15 maart in een klap uit onze agenda’s geveegd. Zo ook de agenda van Midgard, geen wedstrijden, geen ritten, geen lezingen, niets van dat alles. Zo jammer, maar zo begrijpelijk!

Het bestuur van Midgard heeft daarom besloten om geen contributie voor het jaar 2020 bij haar leden in rekening te brengen. We hopen hiermee de leden tegemoet te komen in het een klein beetje verzachten van de pijn van het moeten missen van de activiteiten in de eerste helft van 2020. En gelukkig is de zon weer gaan schijnen en zijn er vooruitzicht op een aantal activiteiten die we nog mogen en kunnen organiseren in 2020! 

Het bestuur van Midgard kijkt uit om elkaar weer te ontmoeten op een van de activiteiten. Hou de agenda op de site in de gaten. 

Lees meer
Informatie jubileumrit
Nieuws

Beste leden,

Omdat Midgard in dit jaar, 2020 inmiddels 30 jaar bestaat hebben we voorgenomen om een ‘jubileum’-rit te organiseren. Eigenlijk is het geen officieel jubileum, maar toch het vermelden en vieren waard vonden we als bestuur. De 30 jarige jubileumrit willen we houden op 31 oktober 2020. De locatie hebben we getracht een beetje centraal te kiezen en wel nabij het Leersumse veld. Op de locatie is er gelegenheid om een prikweitje te maken voor onze dappere viervoeters! Angela Drecker zal ons die middag door het prachtige natuurgebied in het zuid oosten van de Nederlandse provincie Utrecht begeleiden. Het gebied bestaat uit bos, heide en een aantal vennen.

Exacte tijdstippen en dergelijke volgen nog, maar we verwachten tussen 10:00 uur en 11:00 uur te verzamelen, prikwei maken voor de liefhebber, waarna we ons tegoed doen aan een kopje koffie/thee ☕️ en rond 12:00 uur te paard gaan. Halverwege de rit lassen we een tussenstop in om de ergste dorst te lessen. We verwachten uiterlijk rond 16:00 uur weer terug zijn. Na terugkomst is er gelegenheid om de paarden te verzorgen waarna we gezamenlijk ons tegoed doen aan een overheerlijk stamppot buffet. Nadat alle buiken gevuld zijn vertrekken we hopelijk voldaan richting huis. 

Deelname kan worden opgegeven via de secretaris van Midgard. Het @adres om te kunnen inschrijven is secretaris@rvmidgard.nl. Het bedrag voor deelname is € 10,00 euro per persoon en alleen voor leden. 

Natuurlijk hopen we op een grote deelname en last but not least, blije leden en mooi weer!

Hopelijk tot 31 oktober! 

Lees meer
Afgelast - Algemene ledenvergadering 2020
Nieuws

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op vrijdag 20 maart bij Hotel van der Valk Apeldoorn gelegen aan de Landgoedlaan 26, 7325 AW te Apeldoorn. Mocht u de ALV willen bijwonen, meldt u dan even aan via secretaris@rvmidgard.nl. De vergadering vangt om 20:00 uur aan en zal rond 21:00 uur afgesloten worden. De agenda zal er als volgt uit zien:  

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Bespreken notulen 2019
  4. Korte terugblik activiteiten 2019
  5. Vooruitblik 2020
  6. Financieel verslag 2019
  7. Aftreden en benoemen penningmeester
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

Mocht u aanvullende agendapunten hebben, dan kunt u die bij uw aanmelding kenbaar maken. Wij hopen op een grote opkomst en tot 20 maart.

Hartelijke groet, 

Het bestuur van Midgard

 

 

 

 

 

Lees meer
Jaarverslag 2019
Nieuws

Beste Leden,

In de bijlage het jaarverslag van 2019.

We hopen jullie hiermee een beetje een inzicht te hebben gegeven in het reilen en zeilen van de Midgard activiteiten.

Mochten er vragen zijn, stel deze gerust via secretaris@rvmidgard.nl

Hartelijke groet,

Het bestuur van Midgard

Lees meer
Bestuursvacature - Penningmeester
Nieuws

De vacature voor penningmeester is opengesteld.

Marleen Grobbee heeft aangegeven de bestuursfunctie als penningmeester per direct te willen beëindigen en stelt zich ook niet meer beschikbaar. Binnen het bestuur heet Mirjam aangegeven haar taken te willen overnemen, maar mochten u ook interesse hebben in deze functie, meld u dan aan bij secretaris@rvmidgard.nl

Tijdens de ALV van 2020 zal de nieuwe penningmeester middels stemmen door de aanwezige leden worden verkozen.  

Lees meer
Verslag ALV 2019
Nieuws

Beste leden,

In de bijlage het verslag van de ALV gehouden in 2019.

Lees meer
Verslagje van de winterwonderlandrit
Nieuws evenementen
Zaterdag 28 december vond de winterwonderlandrit plaats. Iedereen kwam netjes tussen negen en half 10 aan. De paarden konden op een paddock terwijl de mens een warme welkom kreeg in de kantine met een warme drank en een lekker stuk cake. Rond 10 uur zijn we gaan zadelen en daarna vertrokken richting bos en hei. Het weer werkte ontzettend goed mee, het had flink gevroren en de zon stond mooi laag wat fraaie beelden gaf.
Aangezien je je uren kunt vermaken op de Veluwe had ik niet echt een rit vastgesteld maar zo ongeveer een richting. Gelukkig was Claudia ook mee en had hier en daar fijne aanwijzingen. 
 
We hebben veel gestapt maar ook stukken aardig tempo gereden in tölt/draf. Voor degenen die wilden galopperen was er een fijn pad en de rest stapte langzaam door zodat de snelle Jelles weer aan konden sluiten. Van de 9 paarden wilden er minsten 5 steeds voorop maar iedereen gedroeg zich voorbeeldig, alleen Igor heeft wat extra kilometers gemaakt.
 
Na ruim 2,5 uur waren we weer terug bij het hek van de Dalenk en vanaf daar zijn we naast de paarden terug naar Alfsengi gelopen. De paarden konden lekker rollen in de kraal en werden daarna met wat versnaperingen in hun paddocks gezet waarna er een lekkere lunch klaarstond om de inwendige mens te verzorgen. Vooral de vegetarische erwtensoep was erg lekker en warm! Daarna was het weer tijd om de paarden op te laden en keerde een ieder weer moe maar voldaan huiswaarts. Iedereen bedankt voor de gezelligheid!   
 
Voor een impressie staan er foto's onder het kopje "laatste foto's". 

 

Lees meer
Joelmannen brengen cadeautjes in IJsland in december
Nieuws evenementen

De dertien Joelmannen zijn eigenlijk nergens goed voor, maar trekken één voor één vanuit de bergen richting de IJslandse woonplaatsen. De eerste Joelman komt aan op 12 december, de laatste op 24 december. Ze blijven elk twee weken. De laatste Joelman verdwijnt derhalve op 6 januari. Daarmee eindigt de kerstperiode officieel in IJsland.

De Joelmannen, lijkend op een kabouter met een trollen gezichtje, zijn eigenlijk allemaal kerstmannetjes en komen cadeaurjes brengen. Ze komen in de volgende volgorde uit de bergen naar de dorpen om de cadeautjes te bezorgen maar ook om de streken uit te halen. Iedere Joelman heeft zijn eigen 'eigenaardigheidje':

Stekkjastaur - Schaapshoksluiper (12 dec. tot 25 dec.) een dun en stijf figuur die de melk van ooien in de schuur opdrinktGiljagaur - Kloofsukkel (13 dec. tot 26 dec.) hij steelde het schuim van de melk in emmersStúfur - Kleintje (14 dec. tot 27 dec.) deze kleine man schraapt de kliekjes uit de panÞvörusleikir - Lepellikker (15 dec. tot 28 dec.) hij gapt de houten lepels waarmee het eten geroerd wordtPottasleikir - Pottenlikker (16 dec. tot 29 dec.) hij jat de lege potten en likt de resten eruitAskasleikir - Kommenlikker (17 dec. tot 30 dec.) verstopt zich onder het bed en als iemand een kom op de grond zet likt hij de laatste restjes opurðaskellir - Deurengooier (18 dec. tot 31 dec.) een luidruchtige vent die 's nachts met de deuren slaat om de nachtrust van de mensen te verstorenSkyrgámur - Skyr-schrokker (19 dec. tot 1 jan.) hij houdt van skyr en gapt het uit de keukenBjúgnakrækir - Worstengapper (20 dec. tot 2 jan.) is dol op worstjes en gapt ze wanneer hij maar kanGluggagægir - Ramengluurder (21 dec. tot 3 jan.) een gluurder die door het raam naar binnen loert en soms speelgoed steeltGáttaþefur - Deursnuiver (22 dec. tot 4 jan.) heeft een lange neus waarmee hij warme koekjes van verre kan ruiken, zodat hij ze kan stelenKetkrókur - Vleeshaak (23 dec. tot 5 jan.) is dol op vlees en laat een haak door de schoorsteen van de keuken zakken, waarmee hij lekkere stukken vlees opvistKertasníkir - Kaarsensteler (24 dec. tot 6 jan.) bedelt om de kostbare kaarsen van de kinderen at te troggelen

’s Avonds wordt er met elkaar gegeten met veelal als toetje fruit met veel slagroom! Daarnaast worden er allerlei belevenissen met elkaar gedeeld om de lange donkere dagen door te komen.

Via deze weg wensen wij iedereen hele fijne kerstdagen!

 

Lees meer
Kort verslagje herfstbladerenrit te Epe
Nieuws evenementen

Op 16 november hebben we met 12 ruiters en 1 stoere wandelaar   de bossen in de gemeente Epe en Heerde onveilig gemaakt. De herfstbladerenrit ging door de bossen, over de heide en weer terug de bossen in. Herfstbladeren waren er meer dan voldoende! Ergens halverwege hebben we allemaal, ook onze wandelaar die volgend jaar ook heel erg graag mee wenst te doen op zijn eigen IJslander, een warme drank en sanitaire stop gehouden waarna het laatste deel van de rit gereden werd. In dit laatste deel was er nog even gelegenheid om alle remmen los te gooien voor wie dat wilde. En alles kwam voorbij, telgang, glaop, snelle tölt een wedstrijdruiter zou jaloers zijn geweest op de tijden   Maar zonder gekheid, het was een prachtig gezicht om een ieder lol te zien hebben! Er was voldoende gelegnheid om tussen door kennis te maken met elkaar en om even heerlijk bij te kletsen.

Bij het veilig terug keren op de locatie konden de trouwe viervoeters heerlijk in de prikwei worden gezet en verzorgd waarna er voor de deelnemers een warme drank werd gehaald. Buiten werd er nog een soepje uitgeserveerd welke door een vuurtje werd verwarmd. Eigenlijk ontbrak alleen de sneeuw nog. Na het heerlijke pomodori soepje hebben we een bourgondische/vegetarische lunch binnen in de serre tot ons genomen. Tussendoor nog even een check bij de viervoeters waar we tot de ontdekking kwamen dat Japie zijn eigen buffet had gemaakt en zich aan het gras aan het verschansen was! Die Jaap, altijd in voor een dolletje!

Het was erg gezellig en het was maar goed dat de tafel voor een volgend gezelschap benodigd was, anders waren we gebleven voor het avondeten   Op naar de volgende rit in december! Om een indruk te krijgen van de herfstbladerenrit, de foto's staan onder het kopje 'laatste foto's, op de voorpagina van de website.

Lees meer
Verslagje van Linda van Viegen over de puzzelrit in de bossen van Heerde
Nieuws evenementen
Op 19 oktober waren wij allen via Midgard uitgenodigd voor een puzzeltocht in Heerde, op de mooie Veluwe. Helaas zat het weer juist die dag niet mee...   Eenentwintig ruiters lieten zich echter niet kisten en verschenen aan de start met goede zin en regenjacks.  Er was een mooie route bedacht door bos en heide, helaas was deze in de regen wat ingewikkeld en hebben een aantal teams lekker gedwaald en gewoon een mooie bosrit gemaakt, voor ze op de lunchplaats waren aankwamen. Bij B&B De Veldweg had organisator Nanette Dijkman een lekkere (warme!) lunch bereid. Voor de paarden waren kleine weitjes gecreëerd.  De lunch was ook een heerlijk bij-praat moment. Uiteindelijk na enkele uren toch maar weer te paard voor de tweede helft.  
Helaas stopte de miezerregen pas tijdens de prijsuitreiking aan de beste puzzelaars. 
Wat een leuk initiatief van een Midgard lid en absoluut voor herhaling vatbaar. Hopelijk dan wel met iets minder guur (IJslands?) weer! 
 
Groet, 
Linda 

 

Lees meer
Berichtje van de voorzitter
Nieuws

Beste bezoeker! 

Hartelijk welkom op onze nieuwe volledig beschermde en AVG bestendige website van Midgard, rijvereniging voor het IJslandse paard! En we hopen jullie via deze site beter op de hoogte te kunnen houden, maar ook dat jullie ons beter weten te vinden, om van alles wat ons, IJslander liefhebbers, bezig houdt. Van wedstrijden tot ritten, van vergaderingen tot lezingen, cursussen en clinics ook die verzorgd worden door onze leden, kunt u eenvoudig terug vinden, daar gaan wij zeker ons best voor doen. 

Nu de oerkreten van de herten in het bos minder worden en de blaadjes zo mooi verkleuren en van de bomen vallen, gaan we ons gereed maken voor de herfstbladerenrit in de buurt van Epe. En ik kan u verzekeren dat de innerlijke mens zeker niet vergeten wordt! 

Via deze weg wil ik u allen veel plezier wensen met het bezoeken van de website! Tot gauw op een van de activiteiten.

Vriendelijke groet namens de voorzitter Jos Grobbee

 

Lees meer
Herfstbladerenrit
Nieuws evenementen

Safe the date! Zaterdag 16 november staat de   herfstbladerenrit   gepland! Deze herfstbladerenrit zal georganiseerd worden in de omgeving van Epe. De herfstbladerenrit heeft als kenmerk dat er niet alleen gereden wordt in een prachtige omgeving, maar dat de innerlijke mens zeker niet vergeten wordt! Reserveer deze datum alvast in je agenda als je een gezellige bourgondische IJslander ruiter bent! 

Programma zal er al volgt uit komen te zien:

Ergens tussen 9:30-10:00 uur ontvangst in Epe op de parkeerplaats bij Floor Brasserie Lounge aan de Dellenweg 109 te Epe. Overigens is er een mogelijkheid om een prikwei te realiseren. U dient daarvoor wel zelf materialen voor mee te nemen. Na een warm ontvangst gaan we, als we zover zijn, op weg en genieten van de prachtige bossen die de gemeente Epe rijk is! De duur van de rit zal ca. 2-2,5 uur zijn. 

Na de route wacht een heerlijke warme gezellige bourgondische beloning! 

Onze trouwe viervoeters kunnen in een prikwei in de nabijheid van de opstelling van de bourgondische lunch neergezet worden. 

Naar verwachting zal de herfstbladerenrit met een hopelijk voldaan gevoel rond 13:30 uur afgesloten worden.

De herfstbladerenrit is voor leden gratis. Niet leden mogen mee indien er nog plaatsen beschikbaar zijn (helaas hebben we een maximaal aantal plaatsen beschikbaar) en betalen 10,00 euro. 

Opgeven voor de herfstbladerenrit kan via penningmeester@rvmidgard.nl.

Wij kijken er naar uit!

 

Lees meer
WELKOM 300ste LID - LEDEN ;)
Nieuws

JOEPIEDEPOEPIE!       Met groot plezier maken wij bekend dat we als vereniging veel steun mogen ervaren van een ieder die Midgard een warm hart toedragen! En wat een feest, op 12 oktober mocht de vereniging maar liefst 2 nieuwe leden verwelkomen! Lucienne en Jannie gaven aan graag onze vereniging te steunen! 

Door deze aanvulling aan het ledenaantal hebben we de grens van 300 leden overschreden! Maar wie was nu het eerste met inschrijven? Eigenlijk gaven zij zich beide op het zelfde moment op! Om dit heugelijke feit niet zomaar voorbij te laten gaan krijgen zij beide het lidmaatschap voor 2019 gratis en zullen zij beide nog welkom-presentje ontvangen! Dames, hou de postbode in de gaten en nogmaals welkom dat ook jullie, samen met alle andere leden Midgard een warm hart toedragen! 

Lees meer
Verslag puzzelrit 12 oktober 2019 te Heerde
Nieuws evenementen

De puzzelrit 2019 hebben we dit jaar gereden in het prachtige Zwolse Bos. Nanette Dijkman van B&B de Veldweg in Heerde had een leuke tocht uitgezet met opdrachten en bonusvragen. Bij aankomst kregen de deelnemers een bakje koffie of thee en voor onze lieve IJslander viervoeters die eigenlijk ook deelnemer zijn aan de puzzelrit lagen er winterwortels klaar! Na deze versnaperingen en plaspauzes werd het tijd om op stap te gaan. Met een route op een A4-tje en pen/potlood, gingen de deelnemers op aanwijzing linksaf het zandpad op!

En jawel, er waren maar liefst 7 teams. Leden uit alle windstreken zijn naar Heerde gekomen om te paard aan de puzzel te slaan. Het was een bonte verzameling aan paarden en mensen: van jong tot oud en alles daartussen. Sommige deelnemers hebben juist hun jonge paard meegenomen om ervaring op te doen in een groep. Een mooie combi tussen trainen en plezier!

Dat het weer de pret niet mag drukken is weer eens bewezen! 

Na een 1,5 uur puzzelen en de weg zoeken kwamen we aan bij De Veldweg waar een heerlijke verzorgde lunch klaar stond. Soep, vers afgebakken broodjes en heerlijk gebak als toetje gingen er wel in! De paarden konden ondertussen hun buik rond eten in de wei, in de paddock of aangebonden. Sommige deelnemers hielden het vanaf de pauzeplek voor gezien en waren voldoende nat geregend   De die-hards zijn te paard verder gegaan en hebben de puzzeltocht afgemaakt. 

Onderweg hebben we letters verzameld die op het eindpunt samen het woord "begrazingsgebied" maakten. Op het eindpunt hebben we nog gezellig wat gedronken en is iedereen weer huiswaarts gegaan.

Dankjewel voor jullie enthousiasme! Jullie waren allen kanjers om toch met het regenachtige weer deel te nemen! CHAPEAU!

PS: Kijk voor meer foto's van de puzzelrit onder het "kopje" laatste foto's    

 

 

Lees meer
Eerste 10 aanmeldingen voor de nieuwsbrief ontvangen een gekkigheidje via de post
Nieuws

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! de nieuwe website van Midgard is een feit! EINDELIJK!

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en de eerste 10 aanmeldingen ontvangen een leuke attentie per     

Dus meld je snel aan voor de nieuwsbrief!

Lees meer
Wist je dat over IJsland
Nieuws

Wist je dat in de chocolade paaseieren IJslandse wijsheden zijn verstopt? En dat er tijdens het gezamenlijk bijeen zijn met de Pasen deze IJslandse wijsheden door een ieder voorgelezen worden? En je raad het natuurlijk al, dat die IJslanders echt niet gek zijn dat wisten we allang! 

Mocht je een keer met Pasen in IJsland zijn, dan weet je dat in ieder chocolade paasei er een briefje met een IJslandse wijsheid in verstopt zit! We geven je nu al op een briefje, dat door dit 'wist je dat-je' het  nog lastiger kiezen wordt     

Lees meer
Puzzelrit te Heerde
Nieuws evenementen

Op zaterdag 12 oktober organiseert Midgard een leuke puzzelrit van ca. 13 km in de omgeving van Heerde op de Noord-Veluwe. Dit doet Midgard in samenwerking met Nanette Dijkman van IJslanderpensionstal en Bed&Breakfast De Veldweg. Er wordt een puzzelrit georganiseerd door het Zwolse Bos en het heidegebied van de Tonnenberg en de directe omgeving daarvan, met tussendoor een lunchpauze bij De Veldweg. Er wordt in kleine teams gereden ( 2 - 6). Heb je geen team, maar wil je wel graag meedoen? Dan zoeken we een leuk team voor je.  Geef je uiterlijk 5 oktober op bij Midgard via ingewigbers@hotmail.com. De kosten zijn €5,- incl. lunch, koffie thee etc. Graag op de dag zelf contant te voldoen. 

Graag vermelden:

Naam/ namen deelnemer(s)

Kom je met een trailer?

 

Meteen een (paarden-)weekendje weg ervan maken?

Voor deze gelegenheid bestaat de mogelijkheid om een overnachting voor jezelf én je paard te boeken bij de B&B, inclusief een heerlijk ontbijt op zondagochtend. Zodat je de volgende dag op eigen gelegenheid nog een mooie rit kunt maken door de prachtige omgeving. 

 

De B&B heeft twee slaapkamers met 1-persoonsbedden en biedt plaats aan in totaal 4 personen. Vanaf de veranda kijk je uit op je paard, waarvoor een aparte afgezette weide beschikbaar is. Voor meer informatie over de B&B en voor reserveren van de overnachting: https://www.develdweg.nl en op facebook: https://www.facebook.com/DeVeldweg 

 

Lees meer
Club kleding
Nieuws

Ook Midgard heeft clubkleding! De clubkleding heeft als basis een donkerblauwe kleur met op de achterzijde, hoe kan het anders, een in wit afgedrukte töltende IJslander! Er zijn zowel heerlijke truien als chique vesten. 

 

Lees meer
Dagkampioenen najaarsoutdoor 2019
Nieuws Wedstrijden

Najaarsoutdoor 2019   

Hieronder de uitgelichte najaarsoutdoor gehouden aan de Dalenk 12 te Loenen. Wat een prachtige dag en wat een geluk hebben we gehad met het weer. Een enkel buitje wist ons te vinden maar hoe blij waren we met het langs ons heen drijven van zware de stortbuien! Het weer was ons goed gezind zoals wel vaker in het gastvrije Loenen het geval is. 

En als ik spreek uit mijn ervaring als ringmeester die dag begonnen we met een drukte van belang met losrijden voor de T8. Het was gezellig druk in de binnenmanege in tegenstelling tot het middag programma. Voor mij als ringmeester een super relaxte middag, maar voor de deelnemers nog spannender dan in de morgen! Er moesten tenslotte finales gereden worden en na de finale ook nog een ereronde. Maar wat een lol! Ik heb ervan genoten! 

Maar om dagkampioen te kunnen worden moest er natuurlijk wel een vlaggenrace gereden worden. En of er voor gestreden werd! Prachtig! Een ieder leefde met de deelnemers mee. Wanneer er een vlag net buiten de emmer geprikt werd, kwam er vanuit het publiek en "AHHHHHHH" maar daar en tegen, als er 2 vlaggen in de emmer gepland waren dan moest er natuurlijk nog even gas worden gegeven en dat werd dan ook met volle overtuiging uitgedragen aan de deelnemers wat zich uitte in "GAS GEVEN!!!"

Aan het einde van de middag mochten we dè twee dagkampioenen huldigen! Bij de jeugd is Luna Landman dagkampioen geworden en bij de volwassenen Inge Swanenburg! Nogmaals van harte gefeliciteerd!

 

 

Lees meer
Een nieuwe website voor Midgard
Nieuws

Het maken van een website voor een vereniging is moeilijk. Gelukkig hebben we een partij gevonden die jarenlange ervaring en kennis in het maken van websites voor verenigingen. Deze partij heet AllUnited. Zij maken het juist makkelijk voor verenigingen en hebben de weg naar een website voor ons uitgestippeld.

Lees meer

Contact

postadres vereniging Midgard
Engbroekweg 3
8166 JM Emst