Contributie

Voor het organiseren van activiteiten is geld nodig en dat is ook bij Midgard het geval. De contributie van de leden is de belangrijkste inkomstenbron voor de vereniging. Al jaren is de contributie op hetzelfde niveau: € 25,-- per jaar voor leden en € 10,-- voor gezinsleden. Het lidmaatschapsjaar van Midgard loopt van 1 januari tot en met 31 december. Conform onze statuten hanteren wij één maand opzegtermijn.

Nieuwe leden betalen bij aanmelding na 1 juli van het jaar slechts de helft van de contributie.

De contributie kan worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL 30 INGB 0003 4211 55 t.n.v. Midgard. 

Midgard geeft de voorkeur aan betaling via automatisch incasso.