Contributie

Voor het organiseren van activiteiten is geld nodig en dat is ook bij Midgard het geval. De contributie van de leden is de belangrijkste inkomstenbron voor de vereniging. Al jaren is de contributie op hetzelfde niveau: € 25,-- per jaar voor leden en € 10,-- voor gezinsleden. Nieuwe leden betalen bij aanmelding na 1 juli van het jaar slechts de helft van de contributie.

De contributie kan worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL 30 INGB 0003 4211 55 t.n.v. Midgard.

Leden, die via automatische incasso de contributie willen voldoen, kunnen dat via de penningmeester aangeven.